Advies - Begeleidng - (herstel) Bemiddeling                   

family-1-letsreconnect
Missie PASconsult Nederland:

Informeren, Adviseren, Coachen en (herstel) bemiddeling op het gebied van:

 • hoog-conflict ('vecht')scheidingen (met name gericht op de omgang/zorg/verblijfregeling m.b.t. kinderen),
 • langdurige fysieke verwijdering (met nauwelijks tot geen mogelijkheid tot regelmatige onderlinge communicatie/omgang, wederzijds contact)
 • wederzijdse vervreemding en onthechting tussen ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en overige leden van het sociale netwerk rond kind en ouder dat verstoord is geraakt.

Aanverwante oorzakelijke situaties, zoals een ernstig verstoorde onderlinge (ex-partner) relatie tussen ouders (vaak door en na een moeizame scheiding, ook wel 'vechtscheiding' genoemd) spelen hierbij regelmatig een belangrijke rol.

Meer inzicht, begrip en kennis doen ontstaan en informatie verspreiden over de mogelijke gevolgen van het actief (en moedwillig) vervreemd en verstoten worden en/of raken (van ouders/familie) door bijv. ouders (ex-partners) en kinderen: Oudervervreemding (Parental Alienation) kan in de loop der tijd tot ernstige gevolgen voor kind en ouder leiden, zoals het ouderverstotingssyndroom (PAS - Parental Alienation Syndrome - zie www.ouderverstoting.nl) bij het kind en psychische, maatschappelijke en mogelijk bijkomende financieële problemen bij de (verstoten) ouder. Naarmate het aantal beëindigde relaties tussen ouders met kinderen blijft groeien en er steeds meer 'vechtscheidingen' plaatsvinden, wordt dit een steeds omvangrijker maatschapppelijk probleem, dat voor vele ouders en kinderen en hun familieleden tot langdurige problematische situaties leidt, met alle gevolgen van dien.
PASconsult probeert hier met haar activiteiten een positieve bijdrage aan te levereren.

PASconsult

 • Is onafhankelijk van overige organisaties/instellingen.
 • Staat een pragmatisch herstelbeleid voor en is in de adviezen/coaching gericht op de-escalatie, ontspanning en het herstel van wederzijdse communicatie en ouder-/grootouder-/familie-kind relaties en hier zo pragmatisch mogelijk in te adviseren en te werk te gaan. Hierbij staat de menselijke maat voorop.
 • E.C. van der Waal werkt en verzorgt de adviezen, lezingen en trainingen vanuit zijn persoonlijke ervaringen (ervaringsdeskundig vanaf 2001), kennis als interim/project/verander-manager (1996-), Eigen-Kracht coördinator (2004-2014 Eigen-Kracht), Mediator (erkende opleiding tot mediator in 2010 - WaalMediation), 2014 Initiatiefnemer campagne HerVerbinden , Advies aan gemeentelijke/overheid organisaties, jeugdinstellingen en particulieren op het gebied van PA(S) - Parental Alienation (Syndrome) en aanverwante situaties tijdens (vecht)scheidingen.


DIENSTEN

Maatwerk Advies voor betrokken doelgroepen:

Organisaties/instellingen:

 • Organisaties (overheid / gemeenten / Politie / SWTeams / Veilig Thuis / RvdK / .. )
  Rechters, Griffiers, Officieren v Justitie, Advocaten, Mediators
 • Schooldirecties / leerkrachten / mentoren
 • Huisartsen, Psychologen, Psychiaters
 • (Psycho-/Gezin-/Systeem-) Therapeuten
 • Studenten MW, SW, Rechten
 • Politici
 • Media (redacties online/offline, social media, radio, tv)
 • Informatie / Bewustwording / Educatie / Verdieping expertise
  Bent u op zoek naar ervaren sprekers op het gebied van hoge conflict ('vecht')scheidingen, kenmerken en risicofactoren, voor kinderen en ouders/familieleden, zoals PA(S), voor informatie, bijscholing, deelname/aanvulling aan discussieforums of congressen, neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.

 • Verzorging van lezingen/trainingen/workshops - (info..) 

 • PA(S) Case-onderzoek door specialist(en) 
  • Interviews ouders/kinderen/familie/sociale kring
  • Rapportage
     

Particulieren (ouders / grootouders / familieleden / vrienden / ..)

 • Coaching ouder(s) (en/of grootouders / familieleden) rond vechtscheidingen
 • On-line - Incidenteel (E-mail/telefonisch: bespreken situatie / klankbord / doorlezen stukken / advies)
 • Persoonlijke gesprekken / consult & Bemiddeling tussen partijen/families